Jak a proč se stát členem USOS

Unie nabízí členství subjektům, které se společně s námi chtějí podílet na přeměně sektoru poskytování finančních služeb v ČR. Členství je připraveno jak pro nově vzniklé firmy hledající oporu od zavedených subjektů. Tak pro zkušené profesionály působící na trhu řadu let, kteří hledají fundované názory, ale i oponenturu jejich tvrzení. Chceme společně dávat na vědomí nesouhlas s dnešním přístupem ke klientům. Na základě získaných faktů od klientů zpracujeme a podáme pozměňovací návrhy současné legislativy. Společně se zástupci akademické sféry připravíme účinné prostředky vzdělávání nejen pro širokou veřejnost – klienty, ale také pro subjekty poskytující služby.

Proč se stát členem Unie:

- Aktuální informace o dění v jednotlivých oborech
- Přímá participace na tvorbě nové legislativy
- Příprava a účast na vzdělávacích procesech pro veřejnost a profesionály
- Vzájemná kooperace mezi členy USOS

Členy Unie mohou být výhradně právnické osoby či fyzické osoby, jejichž předmětem podnikání je:  Poradenská činnost ve smyslu §25 zák. 455/1991, o živnostenském podnikání, v platném znění, zejména pak:

  • vyhotovování odborných posudků pro spotřebitele vůči poskytovatelům finančních služeb;
  • poskytování součinnosti spotřebitelům v rámci reklamačního řízení proti poskytovatelům finančních služeb;
  • controlingová a poradenská činnost pro soukromé či veřejné subjekty, přispívající ke zlepšení etického chování společnosti a dobrých mravů v podnikání;
  • výkon činnosti advokáta se specializací na ochranu práv spotřebitelů vůči poskytovatelům zboží či služeb;
  • vzdělávací instituce a zájmová sdružení výhradně jako přidružení členové;

O členství rozhoduje Představenstvo Unie na základě žádosti o přijetí nového člena, a to na svém nejbližším zasedání po doručení žádosti do sídla Unie. Písemná žádost by měla obsahovat - odůvodnění ucházení se o členství a sféru hlavního zájmu činnosti žadatele. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za člena Unie zašle uchazeči o členství předseda představenstva Unie, popřípadě zplnomocněná osoba.