PROČ JSME TADY?

Dnešní doba přináší nepřeberné množství možností jak zúročit a investovat své úspory, a to do míry, která ještě před deseti lety byla pro běžného občana nepředstavitelná. Každý z nás se dennodenně setkává s nabídkami služeb finančních poradců, zprostředkovatelů burzovních obchodů pro drobné investory a prodejců pojišťovacích služeb.

Rozmach těchto služeb na našem trhu znamená celou řadu skvělých příležitostí, ale bohužel také ještě více rizik, která mohou znamenat (a velmi často také znamenají) ztrátu celoživotních úspor a krach rodinných financí. Ne každý obchodník či poradce je skutečným odborníkem, který k péči o svěřené finanční prostředky přistupuje řádně a s odpovědností. Stejně tak jen velmi málo klientů a drobných investorů je dostatečně obeznámeno s burzovním či pojišťovacím prostředím, aby byli schopni posoudit odbornost a serióznost obchodníka či zprostředkovatele. Cena za špatná nebo účelová rozhodnutí obchodníků je příliš vysoká a klient ve většině případů ani neví, jak se takovýmto poškozením bránit a domoci se svých práv.

Pro většinu poškozených občanů není snadné hovořit o finanční ztrátě či zdánlivém obchodním neúspěchu. Situace se však změní v okamžiku, kdy zjistí, že se nejednalo o jeho vlastní pochybení, ale o neodpovědný či záměrně špatný přístup jeho obchodníka, který získal svou odměnu bez ohledu na skutečnost, zda jeho klient vydělal či prodělal. Množství takto podvedených klientů je obrovské a každý, kdo se správně rozhodne bojovat za svá práva, je tak velkým počtem lidí v obdobné životní situaci vždy překvapen.

Cílem občanského sdružení Unie subjektů pro ochranu spotřebitelů a investorů (USOS) je poskytnout institucionální ochranu a pomocnou ruku všem spotřebitelům a investorům, kteří byli či jsou ze strany zprostředkovatelů a obchodníků poškozeni. Stejně tak si USOS klade za cíl působit proti nekalým praktikám obchodníků a zprostředkovatelů preventivně, tj. zvyšováním informovanosti a vzděláváním široké veřejnosti, drobných investorů a pojistníků v oblasti finanční a obchodní gramotnosti, a vytvářením pozitivního tlaku na regulátory trhu, zákonodárce a ústřední orgány státní správy na přijímání takových legislativních norem, které lépe zaručí práva nás – spotřebitelů – před nekalými a neodpovědnými praktikami obchodníků.

Občanské sdružení USOS společně založili subjekty, které se dlouhodobě na českém trhu věnují ochraně práv spotřebitelů a investorů a rozkrývání majetkové a finanční trestné činnosti pro soukromé i veřejné klienty. Zakládajícími členy USOS jsou: